Waarom remedial teaching?

Scholen vinden zorg bieden aan leerlingen met leer- of gedragproblemen belangrijk. Het is vaak niet mogelijk om alle kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben met betrekking tot bijvoorbeeld rekenproblemen, leren lezen of 'leren leren'. Veel groepen zijn groot, er zijn meer kinderen in de groep die extra aandacht nodig hebben, de tijd ontbreekt of de RT op school heeft niet voldoende plaats.

Als het leren steeds moeizamer gaat, ontstaan soms ook sociaal-emotionele problemen. Hierdoor kan het voorkomen dat het kind blokkeert en de problematiek steeds zwaarder wordt. Soms heeft een kind niet de juiste handvaten aangereikt gekregen om te weten hóe je het leren aanpakt.

OpstaRT Remedial Teaching kan de individuele zorg bieden die uw kind nodig heeft. Door oplossingsgericht te werken worden de sterke kanten van het kind benadrukt. Uw kind krijgt succeservaringen waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en er meer ruimte komt voor het leren. 

 

 

 

 


Elze van der Laan, Douglaslaan 1, 2497 CS Den Haag, tel: 06-55758642