Wie?

Ik ben Elze van der Laan. Na tien jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik leerkracht in het speciaal onderwijs (cluster 2) geworden. Daar werk ik al weer zeventien jaar, waarvan ik vijf jaar als remedial teacher heb gewerkt. Sinds 2012 heb ik een rt-praktijk aan huis en begeleid ik ook rugzakleerlingen op school.

Na de PABO (1988) heb ik een opleiding tot remedial teacher en intern begeleider afgerond in 1998. Daarna heb ik verschillende modules van de Master SEN gevolgd. Ik beheers Nederlands met Gebaren en heb bovendien verschillende cursussen gevolgd met betrekking tot dyslexie, autisme, rekenproblemen en gedragsproblemen. In 2015 heb ik de cursus 'Behandelaar Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie' van de LBRT afgerond. Sinds 2015 ben ik geregistreerd rt'er. Hiermee voldoe ik aan de kwaliteitseisen die de beroepsvereniging stelt  op het gebied van opleiding, kennis en vaardigheden, werkervaring en beroepsethiek. Binnenkort hoop ik in het register behandelaars van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie te worden opgenomen.

In mijn werk kom ik elke dag kinderen tegen voor wie het leren niet vanzelfsprekend is. Het is een uitdaging steeds weer die manier te vinden waarmee het kind zo goed mogelijk geholpen kan worden een stapje verder te komen. De naam van mijn praktijk heeft daarmee te maken: Ik wil kinderen een opstart geven naar een hoger niveau of tot meer begrip van de lesstof. 

 


Elze van der Laan, Douglaslaan 1, 2497 CS Den Haag,  tel: 06-55758642