Waar?

De RT wordt aan de Douglaslaan 1, hoek Fokkersingel, 2497 CS Den Haag, gegeven.

Het is ook mogelijk om RT onder schooltijd te krijgen. Daarvoor heeft u toestemming van de schooldirectie nodig. Ik kan dan op de school van uw kind komen als daar een ruimte beschikbaar is. Ik geef RT op scholen in de regio Haaglanden.

Het kan voorkomen dat een kind het beste geholpen kan worden in zijn of haar eigen omgeving. Een oplossing is om uw kind thuis te begeleiden. Het is dan noodzakelijk dat er een rustige ruimte is waar gewerkt kan worden.

Bovenstaande is altijd in nauw overleg met de ouders.

Tijdens schoolvakanties wordt geen RT gegeven.

 


Elze van der Laan, Douglaslaan 1, 2497 CS Den Haag, 06-55758642