Home

 

 OpstaRT geeft individuele remediërende hulp:   

	O   Bij rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen.	   
	O   Aan leerlingen met faalangst of concentratieproblemen. 
	O   Aan kinderen van 5 t/m 13 jaar. 
	O   Oplossingsgericht aan het werk met leer- en/of gedragsproblemen.
 
OpstaRT werkt samen met het kind:
	O   Samen eens worden over de te leren vaardigheid.
	O   Samen de mogelijkheden bespreken.
	O   Zelfvertrouwen geven door succeservaringen.
 
U kunt vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden van remedial teaching 
voor uw kind te bespreken. 
 

Elze van der Laan, Douglaslaan 1, 2497 CS Den Haag, tel: 06-55758642