Hoe ?

OpstaRT Remedial Teaching helpt kinderen bij het leren lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Ook kunnen kinderen met sociaal-emotionele of gedragsproblemen begeleid worden. De oplossingsgerichte aanpak is erop gericht om de intrinsieke motivatie van het kind te vergroten. Samen met het kind wordt vastgesteld welk doel het wil bereiken. Daarbij maken we gebruik van hulpbronnen: vaardigheden en kwaliteiten die het kind zelf noemt. Daarna bespreken we samen wat het kind nodig heeft om dat doel te bereiken. De stappen naar het doel worden visueel gemaakt. Doordat we kleine stappen nemen, is er al snel sprake van succeservaringen. 

                          

Het handelingsplan dat opgesteld wordt heeft meetbare doelen. Met uw toestemming kunnen indien nodig toetsgegevens van school gebruikt worden. In een logboekje wordt bijgehouden waaraan uw kind werkt en wat het huiswerk is. U wordt wekelijks op de hoogte gehouden van de inhoud van de behandeling via e-mail.


  Elze van der Laan, Douglaslaan1, 2497 CS Den Haag, tel: 06-55758642